CRM (Customer Relationship Management)

Müşteri ilişkileri yönetimi demektir.

Geçmişi 1980’lere dayanan Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM) yazılımları müşteri bilgilerini toplayıp analiz ederek şirketlerin stratejilerini geliştirmeye yardımcı olur.

CRM’in özellikle iş çevrelerinde bir gereklilik olmasının sebebi, hızla küreselleşen dünyanın hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte yükselen rekabet ortamının artmasıdır. CRM aslında şirketlerin mevcut ve potansiyel müşterilerini tanıma ve iletişim kurmasına katkı sağlayan veri toplama amacıdır.


➡️ CRM KULLANIMI ÖNEMİ

Pazarlamanın bir parçası haline gelmiş olan CRM kullanımı, bununla birlikte satışı getirebilecek olan bir bütün haline gelmiştir. Özellikle;

📌 Pazar payını değil müşteri payını önemli hale getirmiştir.

📌 Müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

📌 Var olan müşterinin değerinin anlaşılmasını ve bu müşterinin elde tutulma çabalarını gerekli kılar.

📌 Yoğun rekabetçi ortamı için kolaylık sağlar.


CRM kullanımı özellikle bir ürünün pazarlama sürecinde, müşterilere alternatif kampanya seçeneklerini sunma açısından oldukça etkilidir. Müşteri analizi yaptıktan sonra müşterinize uygun seçeneyi  belirleyebilirsiniz.

Böylelikle burda gerçekte olan müşteriye CRM’i pazarladığınızdır.

✅ Doğru ve etkili CRM kullanımı iş yaşantınızda sizi kısa sürede başarıya ulaştırmak için bir fırsattır.


➡️ CRM SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Her müşteri kıymetlidir. Hem zaman yönetiminize yardımcı olması açısından hemde potansiyel müşterilerinizi belirlemek açısından CRM kullanımında müşterilerinizle bir dahaki etkinlik tarihinizi belirlerken mutlaka CRM’in özelliklerini bilmenizde fayda var. Bu sayede iş yükünüzü azalttığınız gibi yeni müşteri arayışları için zaman elde edeceksiniz.

Güçlü bir CRM sistemin varsa müşteriyi yoklama için hem beden hemde bütçe olarak daha az çaba sarfedersiniz.Çünkü CRM sisteminin üzerinden oluşturacağınız pazarlama taktikleri ile satış sürecini daha hızlı ve kolay şekile getirecektir.

↘️ CRM’in en önemli avantajları;

📌 Karar alma sürecini hızlandırır,doğru karar almanıza yardımcı olur.

📌 Pazarlama ve satış süreçlerini düzene koyar.

📌 Satış kapama oranlarını yükseltir.

📌 Şirket yönetimini kolaylaştırır.

📌 Stressiz ve kontrollü iş saatleri geçirmenizi sağlar.

📌 Pazarlama ve satış süreci hakimiyeatinizi sağlar.

📌 Müşteriye göre seçenek sunma şansınız olur ve müşteri takibini kolaylaştırır.

📌 Kampanya süreçlerini yönetmenizi sağlar.


➡️ CRM PAZARLAMA FAALİYETLERİNE KATKISI

CRM’in şirketlerin Pazarlama faaliyetlerine olan katkısı 4 başlıkta toplanmaktadır.

1-) Terk etmiş müşteriyi yeniden kazandırma;

Yapılan bir araştırma göre CRM’in terk eden müşterileri geri kazandırmasında %10 ila % 20 arasında katkı sağladığı belirlenmiştir.

2-) Müşteri sadakati yaratma;

CRM’in en genel amacı müşteriyi yaşam boyu elde etmek olduğu düşünüldüğünde, müşteri sadakatini arttırmaya olan katkısı oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalara göre CRM’in müşteri sadakatini yaratmaktaki etkisi  %15 ila % 20 arasında değişmektedir.

3-) Yeni müşteri bulma;

CRM’in yeni müşteri bulma katsayısı  %3 ila % 4 arasında değişmektedir.

4-) Çapraz satış yapma;

CRM’in çapraz satış yapma katsayısı %2 ila %3 arasında değişmektedir.

Günümüzde pazarlama stratejilerini öncelikle mevcut müşteriyi elde tutmak,kaçan müşteriyi geri kazanmak ve sonuç olarakta yeni müşteriler kazanmak üzerine kurulduğu düşünüldüğünde CRM’in pazarlama açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Potansiyel müşteri sayınızı ve satışlarınızı arttırmanızın doğal sonucu olarak sadık müşteri sayınızda hızlıca artacaktır.

Reklam