PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürekli gelişen teknoloji ile değişen rekabet koşulları içinde pazarlamanın önemi oldukça yüksektir. İşletme ile müşteri ortaklaşa bir değer oluştururlarken sürekli iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

Teknik olarak sürekli kendini geliştirme çabası içine giren işletmeler bu değişimi sağlayabilmesi için pazarlama karmasının içinde bulunan bu 4 aşamayı uygulamaktadırlar.

  • Reklam
  • Kişisel Satış
  • Satış Geliştirme
  • Halkla İlişkiler

》 Bu aşamaların bütünü ise TUTUNDURMA  stratejilerini oluşturur.

Pazarlama karmasında iletişim halkası görevi üstlenen Tutundurma kavramının en güçlü özelliği ise ikna edici yanının olmasıdır.
İşletmeler ve tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. Tutundurma çabaları işletme açısından ürün ve hizmetlerini tüketiciye tanıtıp onları ikna etme yolu sağlarken, tüketiciler bu sayede ürün ve hizmetleri tanır ve doğru seçim yapma imkanı bulurlar.


Pazarlamada İletişim Neden Önemlidir

 İşletme ile müşteri ortaklaşa bir değer oluştururlarken sürekli iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Pazarlama iletişiminin hem satış yönlü hemde iletişim yönlü olarak iki taraflı amacı vardır.

Üst noktalar satış amacını, alt noktalar ise iletişim amacını oluşturmaktadır.

Bir işletmenin, ürün  ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici ve pazarlamacı denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim süreçleri de diyebiliriz.


》Doğru Pazarlama İletişimi için Planlama

Pazarlama iletişimi ve ikna tekniklerinin bir arada kullanılmasının en temel nedeni sonuca en kısa sürede ulaşabilmeyi sağlamaktır. Çalışmalarınızın başarılı olması için planlamanızı doğru yapmalısınız.

  1. Durum analizi yapın
  2. Hedeflerinizi belirleyin
  3. Stratejinizi belirleyin
  4. Strateji doğrultusunda izlenecek yol belirleyin
  5. Bu yolda bütçenize uygun adımlar atın

Zira gelişen teknoloji ile müşteriye, bir yer belirlemeden değer sunumlarına ulaşım kolaylaşmıştır. Elbet bu karşılıklı ve doğru bir iletişim yoluyla gerçekleşebilir.


Doğru Pazarlama İletişimi ile Farklılıklar Yaratın

Satışlarınız hızla artar.


☆ Tekrar eden satış sayılarınız çoğalır


☆ Ürünleriniz daha akılda kalici olur


☆ Marka bilinirliğiniz artar


☆ Potansiyel müşterileriniz markayı ve ürünleri tanır.


☆ Markaniza ve ürünlerinize karşı algıyı yükseltir.


☆ Markayı ve ürünleri daha geniş kitlelere tanıtabilir.


☆ Devamli alışveriş yapabilecek sadık müşteriler oluşturur.


☆ Ürün ve iş geliştirmenize yardımci olur.


☆ İnovasyon

Reklam