Pazarlamada 4C Stratejisine Neden Geçilmeli

Pazarlama Stratejisi

Günümüzde rekabet avantajını elde etmek ve bunu sürdürebilir kılmak için pazarlama stratejilerini kullanmak çok önemlidir. Pazarlamanın temelinde ihtiyaçların karşılanması vardır.

Pazarlama karmasında uzun zamandır kullanılan Pazarlamanın 4P si ( Ürün, fiyat, yer, tanıtım) stratejisi ile  doğru ürünü, doğru fiyat ve tanıtım ile müşterinin kolay ulaşmasını sağlamayı hedeflemiştir. Burda amaç satışa odaklanır.

Gelişen teknoloji ile müşteriler de bilinçli hale gelmiştir. Özellikle e-ticaret ile müşterinin ihtiyaçları da aynı oranda artmıştır. Bu durumlar sadece ürün, fiyat, yer ve tanıtım faaliyetlerinin artık tek başına yeterliliği olmadığını göstermiştir. Müşteriye dokunmalı ve müşterinin sorunlarını anlayarak hızlı sonuç ve çözüm üretmek gereklidir.

PAZARLAMADA 4C MODELİ

1-) Müşteri Değeri

Pazarlamanın 4C modelinin ilk aşamasında müşteri değeri vardır. Müşteriye sunulan ürünün ona sağlayacağı degeri düşünürek hareket etmelerini sağlar. Müşterinin ihtiyacını analiz ederek ilerler. Ürünü tüketici gözünden müşteriye sağladığı değeri anlamasını  sağlamaktadır.

2-) Müşteri Maliyeti

Müşteri satın alacağı ürünün kalitesine ve fiyatına dikkat etmektedir. Müşterinin satın almak istediklerinin kendisine pahalıya mal olmaması isteği günümüzde dikkate alınması gereken önemli bir pazarlama unusur haline gelmiştir. Bu pazarlama yöntemi, müşterilerin sunulan ürüne ilgisini artırmaktadır.

3-) Müşteriye Kolaylık

Müşteriler alacakları ürüne kolayca ulaşmak ister. Satın alma süreci ne kadar kolay olursa satışınızı gerçekleştirmeniz o  okadar kolay olacaktır.

4-) Müşteri İletişimi                         

İletişim müşteri ile satıcı arasında etkileşimi arttırmak için her zaman en önemli etkendir. Müşteri ürün satın alırken dürüstlüğe ve içtenlige önem verir.  Müşteri ile satıcı arasında iletişim her zaman iyi olmalıdır. Bu sayede marka ve müşteri arasında oluşan bağ süreklilik kazanır.

Pazarlamada 4C modeline göre odak noktası ürün değil müşteri olmalıdır. Tüketicinin isteklerine ve ihtiyaçlarına odaklanır. Ürünün hangi sorunu çözdüğünü müşteriye anlatırken aynı zamanda müşteriye değer katma stratejisini uygular.

Bu Pazarlama modeli 4P nin yerini almamalıdır. Pazarlamada 4C modelini işe yarar kılan 4P’ nin Stratejisini iyi kullananlara tüketiciye basit, rahat ve hızlı  bir satın alma deneyimini sağlamaktır. 4C modeli bu eksikliği gidermek için yenilikçi bir stratejidir.

İş dünyasında değişimler kaçınılmazdır. Bu değişimi sağlayabilmek firmanız için paha biçilemez bir şeydir. Bu şekilde devamlılığınızı daha güçlü koruyabilirsiniz.

Reklam