DUYGUSAL ZEKA (EQ)

Duygusal zeka, insanların öncelikle kendi duygularını anlayabilme, empati kurabilme, içsel motivasyonunu ve özgüven duygusunu geliştirebilen bir kavramdır. Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir. Ya bu değişime ayak uydurmalıyız yada olduğumuz yerde saymalıyız. Daha da kötüsü yok olmayı göze almalıyız.
İş yaşantısında karar almadaki becerileri ile lider yöneticiyi diğerlerinden ayırabilen en etkili yöntem duygusal zekadır. Bunun için duygusal zekanın temel özelliklerini kullanabilmesi gerekir. Bu özellikler;


1-) Kendini Tanıma


Öz farkındalığı gelişmiş kişilerdir. Kendini tanımış ve potansiyelinin farkında olan kişiler risk alırken bu farkındalığı önde tutar. Karar verirken daha sağlıklı adımlar atarlar.


2-) Duygularını kontrol edebilme


Duygularını kontrol etmekte güçlük çeken bireyler hayatın her alanında daha başarısız olmuşlardır. Artık nasıl biri olduğunuzu bildiğinize göre karar almadaki bu süreci yönetmekte daha başarılı olacaksınızdır.


3-) Duyguları Harekete geçirebilme


Farkındalığı yüksek bireyler kişiler arası iletişime oldukça açıktır. Ne istediğini bilen ve bunu gerçekleştirmek için uğraşan kişilerdir. Probleme değil çözüme odaklanırlar.


4-) Empati


Olaylar esnasında karşısındaki kişinin ne hissettiğini ve olaylara bakış açısını anlayabilmek için empati yapabilmesi gerekir. Duygusal zekası gelişmiş bireyler empatiyi doğru kullanarak sosyalleşme konusunda daha etkileşir.


5-) İlişkileri yürütebilme


İş hayatında ve sosyal hayatta uyumlu ve anlayışlı davranış sergileyen bireyler toplumun tepkilerini kontrol edebilir ve onları yönlendirmeyi başararak sorunların üstesinden gelebilir.
 
Duygusal zekânızı geliştirmek, hayatınızın ve kariyerinizin herhangi bir aşamasında başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Duygusal zeka düşünce ve duygularımızı en iyi şekilde harmanlamadır. Kendimiz için ve diğer kişiler için en iyi sonuçları alacağımız kararlar vermektir.
Toplumumuzda duygusal zeka göstergelerini;

 • Empati,
 • Nezaket,
  • Davranış,
   hassasiyeti olarak sıralayabiliriz. Lakin önemsenmiyor ve dikkate alınmıyor. Daha çok duygusuz, bencil, narsist kişilere ilgi ve saygı gösterilmesi; bu özelliklerin meziyet olmadığını ve tam tersi zayıflık olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Duygusal zekayı gelişmenin önemli özelliklerinden biride eleştirel yaklaşmak ve eleştirilere göğüs gerebilmekdir. Eleştirel yaklaşım kendi gelişimimize katkı sunar ve çevremizdeki insanlara, olaylara bakış açımızı değiştirme ve geliştirme olanağı sağlar.
   Dr. Daniel Goleman duygusal zekayı geliştirmek için bazı tavsiyelerde bulunmuş;
   1-) Kendini bil
   2-) Israrcı ol
   3-) Rahat ol
   4-) Müsamaha göster
   5-) Mütevazi ol
   6-) Tepkilerini kontrol et
   7-) Affetmeyi ve unutmayı öğren
   😎 Hoş kelimeler kullanmaya çalış
   9-) Çok dinle ve az konuş
   10-) Öğrenmeye açık ol.

Kişisel farkındalık oluşturmak, sizin için geri bildirimi daha iyi anlamanıza ve oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Reklam